4 minute read

Banki a parabanki – poznaj zasadnicze różnice (część 4/4)

Niestety, nasze badania na wybranych ankietowanych jednoznacznie zaprezentowane w pierwszej części cyklu pokazały, że wielu ludzi nie tylko nie wie czym jest parabank, ale także wiele osób kojarzy parabank jako rodzaj banku, co oczywiście jest poważnym błędem. Taka postawa może prowadzić nieświadomych klientów tego rodzaju placówek do tragicznych konsekwencji.

Ponieważ los naszych czytelników jest dla nas ważny postanowiliśmy podejść do zagadnienia z innej strony i dowiedzieć się „Czym jest bank?” Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o Prawie bankowym mówi, że:

Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.)

Z tej samej ustawy wynikają także pozostałe działania jakie może podejmować bank. Należą do nich:

 • przyjmowanie pieniędzy od klientów i wydawanie ich na żądanie klienta bądź wraz z upływem ustalonego wcześniej terminu
 • prowadzenie rachunku powyższych wpłat
 • prowadzenie innych rachunków bankowych
 • udzielanie kredytów
 • udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych
 • wydawanie papierów wartościowych
 • prowadzenie rozliczeń pieniężnych (np. pośrednictwo w przekazywaniu pieniędzy, terminowość operacji finansowych)
 • wydawanie kart płatniczych oraz udostępnianie możliwości ich użytkowania ( tzw. pieniądz elektroniczny)
 • nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
 • udostępnianie skrytek sejfowych, przechowywanie rzeczy wartościowych
 • skup i sprzedaż wartości dewizowych
 • udzielanie i potwierdzanie poręczeń

Nadzorowaniem pracy banków zajmuje się Związek Banków Polskich. Można zauważyć, iż banki dysponują szerokim zakresem działania. Kontekst naszego artykułu skupia się jednak na pożyczaniu pieniędzy i zaciąganiu kredytów więc interesuje nas podpunkt: udzielanie kredytów i pożyczek (szczególnie w odniesieniu do parabanków oraz firm pożyczkowych).

Pierwszy warunek jaki musisz spełniać to mieć oczywiście osiągnięty wiek pełnoletniości, musisz być również w pełni zdolny do wykonywania czynności prawnych. Następnym warunkiem jest zamieszkanie na terenie Polski oraz co najważniejsze: udokumentowane, stałe dochody. W odróżnieniu od firm pożyczkowych czy parabanków, gdzie informacje o zatrudnieniu nie zawsze są wymagane.

Następnie bank szczegółowo sprawdzi Twoją zdolność kredytową, czyli w prosty sposób mówiąc sprawdzi czy jesteś w stanie spłacać pożyczkę. O zdolności kredytowej decyduje wiele czynników, wśród nich m.in.wysokość dochodów, wiek osoby ubiegającej się o dofinansowanie czy historia kredytowa. Ponadto, bank nie zapomni o Krajowym Rejestrze Dłużników. Wpis na Twój temat w tym rejestrze bardzo obniża szanse na zdobycie pieniędzy z banku. To również różni parabanki i firmy pożyczkowe od banku, gdyż te mogą, ale jednocześnie wcale nie muszą sprawdzać takich rejestrów jak BIG czy BIK.

Kredyty udzielane przez mogą być przeznaczone na dowolny, wybrany cel. Możesz więc zainwestować w nowy samochód, kupić bądź wyremontować mieszkanie. Jest też pewien haczyk, otóż bank w celu zabezpieczenia wymaga pewnej formy poręczenia. Może to być hipoteka lub poręczenie osób trzecich. Firmy pożyczkowe pozbawione są takiego systemu.

Ponieważ wysokość pożyczek udzielanych przez bank jest częstokrotnie bardzo duża w związku z tym spłata kredytu może potrwać kilka lub nawet kilkanaście lat. Dokonuje się tego w formie rat ustalanych indywidualnie. Zdarzają się także pożyczki długoterminowe , które również można regulować stopniowo w formie rat. Najczęściej jednak występującą formą są pożyczki krótkoterminowe udzielane na 15, 30 lub 60 dni.

Niestety z wyżej wymienionych powodów zaciąganie kredytu w banku może być dość skomplikowanym i żmudnym procesem. Zwykle z usług firm pożyczkowych czy też parabanków korzystają osoby, którym zwyczajnie zależy na czasie i nie chcą brać udziału w przeciągających się procedurach, których dostarcza nam bank. Jednakże nie zawsze pośpiech i zniecierpliwienie są dobrymi doradcami, w tej sytuacji warto skrupulatnie przemyśleć wszystkie za i przeciw oraz brać pod uwagę możliwość ewentualnych strat i innych konsekwencji.

Bank jest dla nas zwykle dość pewnym źródłem gdy potrzebujemy dofinansowania. Natomiast działanie innych instytucji pozostaje pod znakiem zapytania. Parabanki najlepiej od razu skreślić z listy jeśli nie chcemy mieć dodatkowych kłopotów, a szybkie chwilówki są dobrym rozwiązaniem na krótką metę kiedy mamy pewność, że damy radę spłacić je w określonym, zwykle niedługim terminie.