8 minute read

Biuro Informacji Gospodarczej – co należy o nim wiedzieć?

Nie każdy zdaje sobie sprawę, czym tak naprawdę są instytucje BIG czy BIK. Zwykle, w codziennym życiu, te pojęcia nie zaprzątają nam głowy. Bywa jednak, że w sytuacji, gdy potrzebujemy dodatkowej gotówki na jakiś większy cel, decydujemy się skorzystać z oferty banku lub firmy pożyczkowej w celu zaciągnięcia szybkiego kredytu lub pożyczki. W takiej sytuacji z pewnością o BIG i BIK usłyszymy. Wielu z nas bagatelizuje zapoznanie się z tymi organizacjami bliżej, co w przyszłości może okazać się dramatyczne w skutkach. Te firmy bowiem mają ogromny wpływ na postrzeganie nas jako potencjalnych kredytobiorców, a obecność w ich rejestrach może nam utrudnić podjęcie wielu decyzji życiowych. Warto więc wiedzieć czym są i czym dokładnie się zajmują!

Po pierwsze pamiętajmy, na terenie Polski działają różne organizacje, które gromadzą dane o dłużnikach. W rejestrach takich instytucji znajdziemy wszelkie informacje dotyczące nie tylko samego faktu zaciągnięcia kredytu, ale również tego czy dana osoba raty spłaca w terminie czy też ma z tym kłopoty. Nawet najdrobniejszy poślizg z pewnością nie umknie czujnemu oku tego rodzaju organizacji. Otóż dla banków i innych firm, które udzielają pożyczek, rejestry te mają zasadnicze znaczenie. Mogą zbudować zaufanie albo skutecznie obniżyć nasze szanse na otrzymanie dofinansowania na wybrany cel!

Instytucje prowadzące rejestr dłużników:

Czym zajmuje się Biuro Informacji gospodarczej?

Wiele osób uważa, że jest to jedna organizacja, prawda natomiast jest zupełnie inna. Otóż BIG składa się z kilku oddzielnych części:

 • BIG Info Monitor,
 • Krajowy Rejestr Długów BIG,
 • Rejestr Dłużników ERIF BIG,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG).

Podmioty powyższe są od siebie niezależne, prowadzą odmienne działania, posiadają własne rejestry służące różnym celom. Niestety to często wprowadza w zakłopotanie klientów nie do końca świadomych sposobu działania całego tego procederu. Otóż przyszły kredytobiorca nie ma wyjścia i aby zorientować się na temat swojej własnej sytuacji finansowej musi zasięgnąć informacji ze wszystkich wyżej nadmienionych rejestrów. Należy tutaj również dodać – to, że istniejemy w jednej bazie nie znaczy, że nie istniejemy także w innej. By mieć pełen wgląd należy odwołać się do każdej z tych instytucji za pomocą narzędzi dostępnych na ich stronach internetowych.

Zastanawiasz się pewnie nad różnicami? I słusznie ponieważ jest ich bardzo dużo. Co wyróżnia jedną organizacje od drugiej? W niektórych to sami konsumenci mogą dokonywać wpisów dotyczących dłużników jeśli oczywiście posiadają udokumentowane potwierdzenie na to, że dany podmiot czy osoba ma do spłacenia zaległe należności. Wymagany jest chociażby sądowy nakaz zapłaty.

Niektóre z wymienionych firm prowadzą także białą listę konsumentów czyli takich, którzy ze zobowiązań wywiązują się wzorowo. Wszystkie te informacje są niezbędne jeśli chcemy zaciągnąć jakąś pożyczkę w przyszłości. Dlaczego warto być w rejestrze? Otóż nie posiadanie żadnej historii finansowej może być szkodliwe podczas składania wniosku i równoznaczne z odmową. Czasem zdarzyć się może, że dana firma proponuje aby zaciągnąć niewielki kredyt i szybko go spłacić tak by można było wnieść informację do historii. Takie działanie ma na celu zbudowanie pozytywnego wizerunku przyszłego kredytobiorcy.

Znaczącą cecha dla powyższych firm, która w dobrym znaczeniu odróżnia je od BIKu jest to, że współpracują z każdym podmiotem niezależnie od sektora gospodarczego. Współdziałają równolegle z osobami indywidualnymi, przedsiębiorcami i tym podobnymi. BIK z drugiej strony ogranicza się do instytucji bankowych.

Kolejną zaletą rejestrów BIG jest to, że mogą one zawierać spis przestępców finansowych. Firm, w których ktoś używał fałszywych dokumentów lub posługiwał się cudzą tożsamością w celu wyłudzeń i innych oszustw. Dane te mogą dotyczyć jedynie podmiotów, w których do czynu nielegalnego doszło, nie mogą one natomiast zawierać konkretnych nazwisk. Poinformowane zostają także osoby, których tożsamość została przywłaszczona w wyniku zagubienia lub kradzieży np. dowodu osobistego.

Po jakie dane możemy sięgnąć do BIG?

 • Właściciel działalności gospodarczej może sprawdzić:
  • Innych przedsiębiorców, a także siebie, nie podlega to ograniczeniom,
  • Określonego konsumenta, ale tylko za jego zgodą.
 • Konsument natomiast może sprawdzić:
  • Przedsiębiorców, nie podlega to żadnym ograniczeniom,
  • siebie, bez dodatkowych opłat raz na pół roku

UWAGA – konsumentowi nie podlega prawo inwigilowania innych konsumentów.

W dalszej części opiszemy czym różnią się między sobą poszczególne biura w obrębie BIGu.

BIG Info Monitor

Informacje podstawowe dla konsumentów, osób indywidualnych :

 • rejestracja online przebiega bez zbędnych trudności,
 • tylko tu znajdziemy bazy Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich ;
 • w przypadku zwrotu należności, odzyskania długu nie ma już żadnych dodatkowych opłat,
 • mamy możliwość prześledzenia swoich własnych danych jak i danych przedsiębiorców.

Informacje dla przedsiębiorców oraz firm:

 • możliwość posiadania własnych dłużników pod stałą kontrolą,
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo.

Krajowy Rejestr Długów BIG

Oferta dla konsumenta oraz firm daje następujące możliwości:

 • sprawdzenie siebie oraz przedsiębiorstwa w bazie KRD BIG,
 • możliwość odzyskania zaległych alimentów, pensji oraz zasądzonych odsetek,
 • program FairPay – budowanie pozytywnej informacji gospodarczej.

KRD BIG dla firm:

 • pełna pomoc w egzekwowaniu należności, odpowiednie pisma ponaglające, wezwanie do zapłaty PLUS – pewność, iż wszelkie opłaty związane ze ściąganiem zadłużenia zostają poniesione przez dłużnika, a nie wierzyciela,
 • program ochrony przedsiębiorców – w obrębie tego systemy sprawdzana jest szczegółowo wypłacalność klientów, ciągły nadzór nad ewentualnymi zmianami w sytuacji materialnej kontrahenta, dodatkowo całej branży,
 • pewność uzyskania pełnej należności bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

Rejestr Dłużników ERIF BIG

Dla konsumenta:

 • dostęp do danych własnych oraz informacje na temat firm ERIF BIG,
 • możliwość wglądu w zmiany danych swoich oraz firm, powiadomienia zostają wygenerowane automatycznie, najbardziej aktualne dane wysyłane bezpośrednio do zainteresowanego,
 • zbieranie pozytywnych danych.

ERIF BIG dla firm:

 • wgląd we wszystkie dane, zarówno pozytywne jak i negatywne,
 • działania związane z windykacją odbywają się na przychylnych warunkach, zajmuje się nimi jedna z bardziej wiarygodnych i solidnych firm w kraju,
 • Certyfikat Bezpieczeństwa Należności.

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej

Dla konsumenta:

 • przeszukiwanie bazy KBIG w celu sprawdzenia informacji swoich jak i przedsiębiorców, za darmo na czas określony,
 • dodatkowe informacje i stały monitoring po wykupieniu abonamentu,

Dla firm:

 • darmowe raporty, możliwość ciągłego sprawdzania kontrahentów, raporty dotyczące aktualnego stanu gospodarki,
 • inwigilowanie danych dotyczących firm oraz osób indywidualnych działających/mieszkających na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii, możliwość wprowadzona dzięki współpracy biur zagranicznych.

Czy zawsze będę w BIG?

Niekoniecznie. Każdy z nas dąży do możliwie jak najszybszego wyeliminowania swoich zadłużeń. Gdy tylko nasza sytuacja finansowa popraw się, a należności zostaną spłacone jest możliwość usunięcia nas z takiej bazy. Oczywiście największy wpływ na taki obrót sprawy ma osoba lub firma, u której zadłużenie mieliśmy. Nie ma możliwości samodzielnej manipulacji i zmiany swoich osobistych danych.

W celu zachowania ostrożności i uniknięcia sytuacji problematycznych prosi się Wierzyciela, by zgłosił się do Biura jeśli nastąpiła choćby jedna z wymienionych poniżej sytuacji. Koniecznie w okresie maksymalnie do 14 dni:

 • dłużnik wywiązał się z częściowej lub całkowitej spłaty należności,
 • jeśli dokument potwierdzający tożsamość został odzyskany przez osobę uprawnioną, przykładowo jeśli osoba trzecia w celu przestępczego procederu danym dokumentem się posłużyła,
 • została uiszczona fałszywa informacja, oczywiście bez zamiaru oszustwa,
 • innych zmianach.

Podsumowując…

W dzisiejszym świecie jest wiele metod na upewnienie się o wiarygodność danej osoby, firmy czy instytucji. Co jest dodatkowym plusem? To, że i my możemy mieć nasze zobowiązania prywatne czy firmowe pod kontrolą i wykorzystywać to na naszą korzyść. Wybór organizacji zrzeszających dłużników jest naprawdę ogromny. Jeśli ktokolwiek chciałby, nawet teraz, uzyskać informacji o wybranej firmie bez przeszkód może skorzystać z KRS. Ustawowo udostępnia ona dane wprost, bez limitów i dla każdego. Natomiast w celu prześledzenia swojej własnej historii kredytowej możemy zasugerować się BIK, do tego dochodzi także możliwość założenia konta w BIG. Oczywiście medal ma dwie strony, kij ma dwa końce, narzędzia te mogą być przez nas wykorzystywane do woli, ale należy również zaznaczyć, że i my w takich rejestrach możemy się znaleźć. Najlepiej więc zająć się własnymi zadłużeniami i pilnować terminowości. Jeśli jednak spotkamy się z kłopotami należy sytuację postawić jasno i skontaktować się z wierzycielem. Zawsze czytajmy umowy choćby dwukrotnie, a nad koniecznością zaciągnięcia kredytu pogłówmy się troszkę bardziej. Czy rzeczywiście takie zobowiązanie jest nam potrzebne na lata? Bycie zarejestrowanym dłużnikiem nie ułatwi nam życia więc zanim dokonamy wyboru pomyślmy o skutkach.

 

Leave a Comment