Współcześnie banki nie są jedynymi instytucjami, które mogą udzielać pożyczek. Z pewnością wpływ na taki obrót sprawy miały częste trudności oraz formalności wiążące się ze zdobyciem kredytu gotówkowego w przeszłości … Obecnie wszystko brnie...

More